برآورد اقتصادی

نوشتاری بر وضعیت کسب و کار مخازن ذخیره سازی

۱         وضعیت کسب و کار ذخیره سازی در جهان ۱٫۱       مقدمه تامین کنندگان خدمات ذخیره سازی نفت و گاز یک ارتباط حیاتی مابین پایین دست (پالایشگاه و…) و بالا دست نفت (تولید نفت) برقرار می نمایند. در شکل ۱ نمایی کلی از عملکرد و جایگاه میان دستی نفت دیده میشود. شکل ۱: تاسیسات ذخیره سازی ۱٫۲       نحوه  کسب درآمد شرکتهای ...

متن کامل »