سوابق اجرائي

برآورد هزینه میدان منصوری

این پروژه به منظور توسعه بلوک B میدان منصوری انجام گرفته و نتایج آن جهت ارزیابی نهایی به شرکت ملی نفت ایران (شرکت مهندسی و توسعه نفت) ارسال گردید. در برآورد هزینه های این پروژه از نرم افزار Questor و بانک اطلاعاتی موجود بهره گرفته شد. کارفرمای این پروژه شرکت نفت و گاز پرشیا و زمان اجرای آن مربوط به ...

متن کامل »

برآورد هزینه توسعه میدان گازی توس

میدان گازی توس یکی از میادین گازی فلات مرکزی ایران میباشد که مدل برآورد هزینه آن توسط تیم مهندسی هزینه (در قالب شرکت مهندسین مشاور پترو فرآیند آریا / کارفرمای اصلی آستان قدس رضوی) و به منظور ارائه به شرکت نفت فلات مرکزی ایران تهیه گردید، این میدان در چندین طرح توسعه مورد بررسی و هزینه های توسعه هرکدام به ...

متن کامل »

برآورد هزینه های توسعه میادین فرزاد، پارس شمالی، چشمه خوش و بند کرخه

زمانی که در شرکت نفت و گاز دانا انرژی مشغول بکار بودم قرار بر این شد تا بخشی از میادین که شامل فرزاد، پارس شمالی، چشمه خوش و بند کرخه می شدند را مورد بررسی و هزینه های سرمایه گذاری (CAPEX) آنها را برآورد نمایم، با توجه به تعداد میادین و اطلاعات موجود به صورت زیر عمل نمودیم: ۱-ابتدا با همکاران ...

متن کامل »

مخازن فرآورده-بندر شهید رجایی

این پروژه به صورت یک مطالعه جامع شامل بررسی بازار فرآورده، طراحی مفهومی، برآورد هزینه و مدل اقتصادی برای شرکت سپهر صنعت نگین انجام پذیرفت. در این مطالعه بازار فرآورده هایی از قبیل نفت/گاز (گازوئیل) ، مازوت ، قیر و روغن پایه مورد بررسی کامل قرار گرفته و سپس طراحی مفهومی مخازن ذخیره سازی برای صادرات فرآورده های فوق انجام پذیرفت ...

متن کامل »