آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۵

برآورد هزینه میدان منصوری

این پروژه به منظور توسعه بلوک B میدان منصوری انجام گرفته و نتایج آن جهت ارزیابی نهایی به شرکت ملی نفت ایران (شرکت مهندسی و توسعه نفت) ارسال گردید. در برآورد هزینه های این پروژه از نرم افزار Questor و بانک اطلاعاتی موجود بهره گرفته شد. کارفرمای این پروژه شرکت نفت و گاز پرشیا و زمان اجرای آن مربوط به ...

متن کامل »