آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۵

برآورد هزینه توسعه میدان گازی توس

میدان گازی توس یکی از میادین گازی فلات مرکزی ایران میباشد که مدل برآورد هزینه آن توسط تیم مهندسی هزینه (در قالب شرکت مهندسین مشاور پترو فرآیند آریا / کارفرمای اصلی آستان قدس رضوی) و به منظور ارائه به شرکت نفت فلات مرکزی ایران تهیه گردید، این میدان در چندین طرح توسعه مورد بررسی و هزینه های توسعه هرکدام به ...

متن کامل »

شرح خدمات

مهندسی هزينه فرآيندي است كه در مراحل مختلفي از انجام پروژه مي تواند انجام گيرد. در فازهاي ابتدايي كار كه تصميم گيري در مورد انتخاب يك پروژه مي خواهد صورت گيرد. برآورد هزينه مي تواند به تصميم گيرندگان كمك نمايد. در مراحل بعدي برآورد هزينه كمك مي نمايد تا در مورد اقتصادي بودن اجراي يك پروژه يا ادامه پروژه اي كه در ...

متن کامل »

برآورد هزینه های توسعه میادین فرزاد، پارس شمالی، چشمه خوش و بند کرخه

زمانی که در شرکت نفت و گاز دانا انرژی مشغول بکار بودم قرار بر این شد تا بخشی از میادین که شامل فرزاد، پارس شمالی، چشمه خوش و بند کرخه می شدند را مورد بررسی و هزینه های سرمایه گذاری (CAPEX) آنها را برآورد نمایم، با توجه به تعداد میادین و اطلاعات موجود به صورت زیر عمل نمودیم: ۱-ابتدا با همکاران ...

متن کامل »

مخازن فرآورده-بندر شهید رجایی

این پروژه به صورت یک مطالعه جامع شامل بررسی بازار فرآورده، طراحی مفهومی، برآورد هزینه و مدل اقتصادی برای شرکت سپهر صنعت نگین انجام پذیرفت. در این مطالعه بازار فرآورده هایی از قبیل نفت/گاز (گازوئیل) ، مازوت ، قیر و روغن پایه مورد بررسی کامل قرار گرفته و سپس طراحی مفهومی مخازن ذخیره سازی برای صادرات فرآورده های فوق انجام پذیرفت ...

متن کامل »