گروه مهندسی هزینه ایران ، یاری بخش شما در اجرای پروژه ها خواهند بود

مقدمه ای بر برآورد هزینه-قسمت چهارم

Costengineeringconsultancy

 

 

روشهاي برآورد سريع هزينه سرمايه گذاري

 

۱٫روش مبتني بر اطلاعات گذشته:

روشي تخميني و سرانگشتي جهت محاسبه ميزان سرمايه گذاري مورد نياز جهت يك پروژه ،محاسبه اين هزينه توسط پروژه هاي انجام پذيرفته در گذشته است كه با روش توليد  و تكنولوژي يكسان با پروژه ما راه اندازي شده اند.اين روش در مراحل آغازين و جهت برآورد اوليه پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد.

در يك پروژه پتروشيمي هزينه سرمايه گذاري مرتبط با ميزان ظرفيت توليد است كه به شرح ذيل قابل محاسبه است:

كه در آن پارامتر هاي اشاره شده بدين شرح مي باشند:

 

C2: هزينه سرمايه گذاري با ظرفيت S2

C1: هزينه سرمايه گذاري با ظرفيت S1

 

در صنعت پتروشيمي شاخص n عدد ۶/۰ در نظر گرفته مي شودكه البته به آن قانون شش دهم گفته مي شود. اين فرمول مي تواند در مواقعي كه اطلاعات كافي در دست نيست جهت برخي از فرآيند ها جهت برآورد ميزان سرمايه گذاري مورد نياز به كار گرفته شود.بديهي است كه اگر اطلاعات كافي در دست داشته باشيم ميزان برآورد سرمايه گذاري با عدد محاسبه شده در اين روش متفاوت خواهد بود.

 

۲٫روش شمارش مراحل:

اين روش با توجه ميزان بزرگي پروژه و با توجه به مراحل توليد به ما تخميني از ميزان سرمايه گذاري مورد نياز در پروژه مي دهد.

فرض اين روش اين است كه سرمايه گذاري مور د نياز ما مضربي از مراحل اصلي توليد و تعداد خطوط توليد مورد نياز است.فاكتورهايي مانند مواد اوليه توليد،محصول، دما و فشار توليد جهت تعيين پيچيدگي و ظرفيت كل توليد در نظر گرفته مي شود(موارد اشاره شده در اينجا بر اساس صنايع پتروشيمي و به صورت موردي لحاظ شده اند)

به عنوان نمونه در صنايع پتروشيمي جهت ساخت كارخانه اي با ظرفيت توليد كمتر از ۶۰۰۰۰ تن در سال محصول، هزينه ها به شرح فرمول ذيل است:

C=150000*N*(Q/S)^0.3

 كه در آن پارامتر هاي اشاره شده به شرح ذيل است:

C : هزينه سرمايه گذاري به پوند

N: تعداد واحد هاي توليدي

Q: ظرفيت مجموعه،تن در سال

s:تبديل راكتور

تبديل راكتور نيز عبارت است از نسبت جرم مطلوب محصول به جرم ورودي به راكتور

گروه مهندسی هزینه ایران ، یاری بخش شما در اجرای پروژه ها خواهند بود

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*