گروه مهندسی هزینه ایران راهنمای شما در اجرای پروژهایتان خواهند بود

شرح خدمات

مهندسی هزينه فرآيندي است كه در مراحل مختلفي از انجام پروژه مي تواند انجام گيرد. در فازهاي ابتدايي كار كه تصميم گيري در مورد انتخاب يك پروژه مي خواهد صورت گيرد. برآورد هزينه مي تواند به تصميم گيرندگان كمك نمايد. در مراحل بعدي برآورد هزينه كمك مي نمايد تا در مورد اقتصادي بودن اجراي يك پروژه يا ادامه پروژه اي كه در حال انجام است تصميم گيري شود. می توان موارد زیر را به عنوان اهم فعالیتهای فرآیند مهندسی بر شمرد:

  • تهيه گزارشات امكان سنجي (که شاید مهمترین بخش از فرآیند مهندسی هزینه باشد و  در واقع این بخش می بایست منجر به تصمیم گیری در خصوص اجرا یا عدم اجرای پروژه گردد) (لازم به ذکر است این بخش از فرآیند مهندسی هزینه در متون خارجی معمولا به عنوان FID یا Final Investment Decision نامیده میگردد و یکی از مراحل بسیار مهم است که در صورت عدم تایید اساساً شروع یک پروژه را متوقف خواهد نمود)
  • بودجه بندي پروژه
  •  تهیه نمودار جريان نقدينگي (Cash flow)
  • بررسي تاثير ريسك هاي پيش روي پروژه (ارائه مدل ریسکی جهت برآورد هزینه)
  • كنترل هزينه هاي پروژه

گروه مهندسی هزینه ایران با استفاده از روش های علمی مورد استفاده انجمن مهندسي هزينه آمريكا نسبت به برآورد هزینه پروژه‌ای مختلف اقدام می نماید. در برآوردهای صورت گرفته تمامی ریسک‌ها و مخاطرات پیش روی پروژه در نظر گرفته می‌شود.

گروه مهندسی هزینه ایران راهنمای شما در اجرای پروژهایتان خواهند بود

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*